Hanhunderegister

Bestyrelsen har i flere år haft et ønske og plan om at få lavet et hanhunderegister til hjemmesiden. Målet er at tæve ejere, der ønsker deres tæve parret, kan få en oversigt over alle de hanhunde der er godkendte til at foretage parringer, samt de ejere der ønsker at stille deres hanhund til rådighed til parringer.

Hanhunde ejere der ønsker, at stille deres hanhund til rådighed bedes derfor skrive eller maile følgende oplysninger til Charlotte & Brian Paulmann, eller på mail: hvalpeformidler@drenteklub.dk

  • Hundens fulde stambogsnavn (og evt. kaldenavn hvis det er et andet) og DKK registrerings nummer.
  • Et godt og vellignende foto, som meget gerne må være digitalt/elektronisk. Et billede i profil af hunden er det bedste. Husk det er med til at ”sælge” netop din hanhund.
  • En opremsning af bedste udstillings- og prøveresultater, samt resultat af HD fotografering. Det er ikke nødvendig med dato, sted mv. da der vil blive henvist til DKK’s hundeweb og evt. de årlige resultatlister fra klubben, for mere eksakte oplysninger herom.
  • Kontakt navn, adresse, tlf. nr. samt evt. emailadresse. Det vil samtidig være en godkendelse af at disse oplysninger kommer på hjemmesiden. Denne formalitet af hensyn til Registerloven.

Krav for at få din hanhund i registeret:

  • Hunden lever op til DKK’s stambogsføringskrav for drenterne, hvilket vil sige at hunden skal være udstillet og have opnået præmieringsgrad på minimum very good i åben klasse, samt have en officiel HD status, dvs. HD fotograferet og billedet skal være indsendt og vurderet hos DKK.
  • Derudover skal der være kendskab til AD status og hanhunden skal være øjenlyst. Hunde med HD status C SKAL parres med HD status A hund.

  • Have bestået en jagtlige prøve. Dette kan være en Schweissprøve, markprøve, apporteringsprøve eller bestået anlægstesten. 

  • Medlemskab af Dansk Drentsche Patrijshond Klub.
  • Hanhunde ejeren forpligtiger sig samtidig til at efterleve de yderligere krav klubben måtte stille, for at hvalpe efter hanhunden kan formidles gennem klubbens hvalpeformidling.

# Klubben påtager sig ikke ansvaret for at oplysningerne i registret bliver opdateret, dvs. sker der udvikling/forbedring af resultater, er det hanhunde ejernes     eget ansvar at orientere klubben herom.

# Klubben forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kunne ændre konditionerne for registret.

Se hanhundene herunder, se også yderligere info på www.hundeweb.dk 

​Hanhunde registrering fra Nederland:

Vereniging De Drentsche Patrijshond

Drentsche Patrijshond Klub Nederland

Må vi præsentere:

​​Mosehøje Mazmal Aleks, ejer Jesper Gregersen

Stamtavle - DK14440/2012

wp_001547        wp_001540

wp_001548

​Firmainformation

Dansk Drentsche Patrijshond Klub

adresseinformation

​Chr. Hauchs Allé 16C

3500 Værløse​​

kontaktinformation